Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem 2023

 

Dzień 22 luty został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw. W związku z powyższym, w okresie od 20 do 26 lutego 2023 roku obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, koordynowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Z tej okazji zachęcamy Osoby Pokrzywdzone Przestępstwem do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej oraz psychologicznej. Dyżury będą pełnione w godzinach pracy Okręgowego Ośrodka Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kielcach przy ul. Al. IX Wieków Kielc 8/22, 25-561 Kielce:
Poniedziałek: 13.00 – 20.00
Wtorek: 9.00 – 16.00
Środa: 9.00 – 16.00
Czwartek: 13.00 – 16.00
Piątek: 9.00 – 16.00
Sobota: 9.00 – 14.00
Poniżej przedstawiamy listę instytucji, w których również można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych w okresie od 20 do 26 lutego 2023 roku.

Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem!

Od 20 do 26 lutego br. trwają obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem,
zainicjowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Obchody wiążą się z przypadającym na 22. lutego
Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, wprowadzonym w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku.
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest wydarzeniem, którego celem jest
zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, znalezienie
profesjonalnego wsparcia oraz zasięgnięcie fachowej i bezpłatnej porady.
Kto i jak angażuje się w akcję?
W akcję, jak co roku, włączają się pracownicy sądów, prokuratur, policjanci, prawnicy, ośrodki
interwencji kryzysowej oraz placówki finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Instytucje
te we własnym zakresie zorganizowały punkty informacyjne oraz zamieściły na swoich stronach
internetowych informacje o terminach ich działania. W ubiegłym roku na zaproszenie Ministerstwa
Sprawiedliwości odpowiedziało ponad 450 instytucji, angażując w udzielanie pomocy ponad 7000
osób.
Jak uzyskać pomoc?
Bezpłatne porady i pomoc można uzyskać telefonicznie lub osobiście, w zależności od możliwości
instytucji. TPOPP jest organizowany bezkosztowo, wszystkie osoby zaangażowane w akcję pracują pro
bono i nie pobierają za to żadnego wynagrodzenia. Materiały graficzne promujące wydarzenie (plakaty
i ulotki), które trafiły do ponad 400 miejsc w całej Polsce, przygotowano ze środków Funduszu
Sprawiedliwości.
Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości
Przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą zgłaszać się do placówek finansowanych ze
środków Funduszu Sprawiedliwości. To ponad 300 miejsc działających w całej Polsce, w których można
uzyskać bezpłatną, szybką i profesjonalną pomoc prawną, psychologiczną, a w razie potrzeby
materialną, dostosowaną do potrzeb. Dane teleadresowe miejsc świadczenia pomocy finansowanych
ze środków Funduszu Sprawiedliwości znajdują się pod tym linkiem:
https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/
Do błyskawicznego kontaktu służy również całodobowa i ogólnokrajowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym
(+48 222 309 900) oraz specjalny adres e-mail: info@numersos.pl

Źródło:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-
przestepstwem4

Wybrane instytucje w których możesz uzyskać pomoc